Vad är fetma

Fetma betyder att mängden fettvävnad i kroppen är mycket stor. Det brukar också definieras som övervikt. Skillnaden mellan de två är att fetma syftar på ett BMI som är över 30 medan övervikt innebär att ens BMI är mellan 25 till 30. Det normala BMI- värdet ska vara 18,5 till 25 beroende på längd, ålder

Vad är undernäring?

Undernäring innebär att kroppen inte får tillräckligt med energi och näring under en lång tid. När det inte behandlas leder tillståndet med tiden till svält. Svält är ett svårare fall av undernäring då kroppens funktioner långsamt slutar fungera. Kroppen börjar i sådana fall använda kroppens resursförråd vilket leder till att man förlorar vikt. Som resultat av

Ämnesomsättningsprocessen och hur den fungerar

För att maten man intar ska förbrännas behövs den omsättas. Ämnesomsättningen är namnet på processerna som sker när näring eller läkemedel tas upp och omvandlas i kroppen. Det innefattar också när näring omvandlas, omsätts till energi och avlägsnas ur kroppen. Olika kemiska reaktioner ingår i processerna, och ett exempel på detta är när magsyra smälter

Fetma inom historien

För knappt en sekel sedan ansågs fetma som något positivt. Det tydde på rikedom och att man inte behövde gå igenom problem som svält eller matbrist. Då svält och matbrist är något som har drabbat människan upprepande gånger inom historien var mat nästan en lyx och få hade råd med det. De som hade råd

Råd vid övervikt och fetma

För att komma till rätta med viktproblem och åstadkomma en tillbakagång mot normalvikt, krävs att energiintaget är mindre än energiförbrukningen. Ett av de största problemen brukar vara en stillasittande livsstil. Mycket tid spenderas vid datorn, bland annat för att många svenskar älskar spel på nätet. På sverigecasino går det att läsa mer. För att kunna

Definition av stress

Stress är anpassningshormoner som utlöses i kroppen vid psykiska och fysiska påfrestningar. Det är en reaktion människan har behövt sedan länge för att överleva. I det moderna samhället som är idag är det sällan det har samma funktion då vi inte längre behöver kämpa fysiskt för att överleva. Vid vissa tillfällen kan det ha samma

Vad är hälsa

Hälsa kan definieras på olika sätt. Det beror på perspektivet och den man frågar. För en mer allmän definition är det enligt WHO (världshälsoorganisationen) ett tillstånd av fullständigt socialt, fysiskt och psykiskt välmående. Definitionen är från år 1946 och innebär att för en bra hälsa ska en må fysiskt, psykiskt och socialt bra. Man ska

Stress i familjen ökar risken för barnfetma

Forskning har visat att risken för fetma är två till tre gånger större för barn i familjer med hög stress, jämfört med barn som växer upp i en mindre stressad miljö. Barnfetman har ökat kraftigt och psykologisk stress kan vara en viktig faktor att studera mer ingående i samband med detta. Det har också visats